Loading color scheme

Z Życia Parafii

Historia

ZARYS HISTORII PARAFII

pw. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W ZĘBOWICACH

 

Gerard Wons

Zębowice /Sambowicz/ pojawiają się na kartach historii w XIII w, pierwsza wzmianka pochodzi z 1251 r. (Codex diplomaticus Silesiae). Zębowicka parafia należy do jednej z najstarszych w powiecie oleskim. Powstała na początku XIV w. – świadczą o tym 2 źródła: Neuling w dziele „Kirchorte in Schlesien” podaje rok 1305, natomiast w dokumencie (za czasów Bolka I) zawierającym wykaz dziesięcin z 1310 r. również wymienione są Zębowice.  Na rzecz biskupa wrocławskiego, Zębowice miały przekazywać daninę od 20 łanów upraw żyta i owsa. W owym czasie w sąsiedztwie istniały parafie: w Oleśnie i Dobrodzieniu. Nic nie wiadomo o pierwszym kościółku, który wybudowano w Zębowicach. Na pewno była to prosta, o skromnym wyglądzie, budowla drewniana. Kolejny (prawdopodobnie drugi) kościół w stylu gotyckim, z wysokim strzelistym dachem powstał w 1447 lub w 1452 r.    O nim wiemy już więcej. W protokołach wizytacyjnych z 1679 i 1678 r. można przeczytać: „Kościół jest zbudowany z drewna, niekonsekrowany, pod wezwaniem Najświętszej Panny Wniebowziętej. Przy kościele jest drewniana zakrystia, cmentarz, drewniana kostnica i dzwonnica z drewna z 2 dzwonami. Ołtarz główny jest z desek, nie konsekrowany, zbudowany w stylu barokowym – malowany i pozłacany. Ołtarze boczne są z figurą Matki Boskiej i św. Walentego. Tabernakulum jest rzeźbione i malowane. Wnętrze było ozdobione tylko w części prezbiterialnej, nie było konfesjonałów, a spowiedzi słuchano na schodach. W podziemiach kościoła chowano właścicieli Zębowic i Kniei.

Proboszczem był wówczas Andreas Clava (studiował w Ołomuńcu, wyświęcony we Wrocławiu). Był kapłanem wykształconym, pilnym i skromnym. Mieszkał w drewnianym domu i uprawiał pół łana ziemi. Po wojnie trzydziestoletniej (1618 – 1648 r.), wskutek spustoszeń Śląska i znacznego spadku liczby mieszkańców, parafia w Radawiu została przyłączona do parafii zębowickiej. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Radawiu został na długie lata kościołem filialnym. Zębowicka parafia stała się bardzo rozległa: od Osiecka, Poczołkowa aż po Poliwodę i Zakrzów Turawski. Opiekunami/kolatorami kościoła parafialnego i filialnego byli właściciele majątków w Zębowicach i Radawiu. Byli zobowiązani wspierać finansowo parafię. Różnie to z tym bywało: jedni byli bardzo szczodrzy, inni uchylali się od tych obowiązków. W 1657 r. Wacław Paczyński (właściciel Zębowic) ufundował piękną, dużą renesansową monstrancję, wykonaną z pozłacanego srebra, która jest w naszym kościele do dnia dzisiejszego. W 1592 r. w Diecezji Wrocławskiej wprowadzono zarządzenie nakazujące proboszczom prowadzenie katechizacji. Przyczyniło się ono do tworzenia „szkółek parafialnych” w XVII w. Taka szkółka istniała również od 1640 r. w Zębowicach i była prowadzona przez kowala Pawła Piskę, który był organistą i zakrystianem. Głównym celem nauczania była katechizacja, nauka czytania, pisania, ministrantury i pieśni kościelnych. Uczęszczali do niej dobrowolnie tylko chłopcy, rodzice płacili niewielkie kwoty pieniężne lub przekazywali dary rzeczowe. Nie wiadomo, gdzie odbywała się nauka, czy w wynajmowanej izbie, czy w kościele? To nauczanie trwało, na pewno, do 1679 r. (wspomina o nim sprawozdanie wizytacje), jak długo później – nie wiadomo?  W powiecie oleskim było w tym czasie około 10 takich szkółek. Nazwisk proboszczów z tych zamierzchłych czasów nie znamy. Niektóre pojawiają się sporadycznie, jak chociażby ks. Benbuss/Bembuss -  jeden ze świadków sprzedaży majątku Jana v. Bessa  chłopom kadłubskim, 5 kwietnia 1605 r. W parafii prowadzone były księgi: chrztów od 1671, ślubów od 1716 i zgonów od 1765 roku . Niestety, te cenne dokumenty spaliły się podczas pożaru plebanii w styczniu 1945 r. W 1777 r. zbudowano przylegającą do kościoła masywną dzwonnicę o ścianach prostopadłych, a nie ukośnych – przez co znacznie powiększyła się jego bryła.   Jej budowniczym był cieśla Adalbertus Kokot ze Szczedrzyka. Wówczas proboszczem był Jan Trzęsigłowski, urodzony w Głogówku. W XVIII w. zmienił się wystrój kościoła. Wewnętrzne ściany odeskowano i pokryto barokową polichromią. Na stropie prezbiterium przedstawiono Koronację Matki Boskiej, otoczonej aniołami grającymi na instrumentach. Natomiast w części środkowej stropu widniało Oko Opatrzności Bożej, otoczone symbolami Litanii Loretańskiej. Ściany boczne ozdobiono wielobarwnymi malowidłami dekoracyjnymi. Świątynia ta służyła parafianom prawie 500 lat, ale była za mała, aby pomieścić wszystkich wiernych (miała tylko 150 miejsc siedzących). Problem ten wyraźnie nasilił się w XIX w.   W 1845 r. do Zębowic przybył ks. Mikołaj Śmiałek (urodzony w 1815 r. w Radawiu) i zastąpił schorowanego proboszcza Schuberta. Początki jego duszpasterskiej pracy przypadły w trudnym okresie zarazy ziemniaczanej, tyfusu i wystąpień chłopskich w okresie Wiosny Ludów. Parafia liczyła wtedy 3642 wiernych. Dlatego priorytetowym celem swojej pracy duszpasterskiej uczynił ks. Śmiałek gromadzenie funduszy na budowę nowego, dużego domu Bożego. Nawet, gdy po 27 latach posługi kapłańskiej nagle odszedł z parafii, dalej gromadził środki na ten cel – aż do śmierci (4.12.1904 r.). W testamencie zapisał zębowickiej parafii olbrzymią sumę 104 tysięcy marek. Ówczesny proboszcz ks. Paul Leja nie podjął się trudu budowy nowego kościoła, był schorowany – odszedł z Zębowic w 1909 r. Dopiero jego następca - młody, energiczny ks. Karl Herold rozpoczął wiosną 1910 r. budowę dużego, murowanego kościoła. Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się 19.06.1910 r. Prace budowlane postępowały w ekspresowym tempie. Jesienią (9 listopada 1911 r.) kościół był gotowy. Odbyło się jego uroczyste poświęcenie, dokonane przez ks. Herolda. Został konsekrowany 8 lipca 1912 r. przez wrocławskiego biskupa sufragana Augustyna. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł 154 tys. marek: 104 tys. testament ks. Śmiałka, 20 tys. podarował książę raciborski Viktor II, 30 tys. wyłożyła parafia, zaciągając pożyczkę. Wybudowano dużą neogotycką świątynię, bogato wyposażoną, jedną z piękniejszych w Diecezji Opolskiej. Parafii nie było stać na utrzymanie 2 kościołów, dlatego stary przekazano miastu Gliwice. Transferu i gruntownej renowacji kościółka dokonano na koszt miasta w 1925 r. Po wielu latach przynależności parafii do Dekanatu Oleskiego nastąpiło przejście do nowo utworzonego od 1.01.1926 r. Dekanatu Dobrodzieńskiego. Pierwszym dziekanem został ks. Karl Herold. Po jego śmierci 11 listopada 1939 r., proboszczem został ks. Maksymilian Nowotny.    Przyszło mu prowadzić posługę w trudnym okresie wojennym. Parafii 2 razy zabierano dzwony na potrzeby I i II wojny. Ks. M. Nowotny w styczniu 1945 r. opuścił parafię przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi. Władza ludowa zabroniła mu powrotu do parafii. 13 września 1946 r. został pochowany na naszym cmentarzu. W okresie ponad stuletniego istnienia kościoła był on zamknięty jedynie 2 miesiące: od stycznia do marca 1945 r. Pierwszą mszę św. po tej przerwie odprawił pochodzący z naszej parafii ks. Paul Krawczyk. Za zgodą jego proboszcza z Bytomia, sprawował do sierpnia    1945 r. posługę kapłańską. Po II wojnie tworzyła się dopiero administracja kościelna na Śląsku.  W tym czasie do parafii przyszedł ks. Malik, po niecałym roku opuścił Zębowice.    4 grudnia 1945 po długim okresie starań - ks. administrator apostolski Bolesław Kominek wydzielił z zębowickiej parafii, parafię w Radawiu. Pierwszym powojennym proboszczem, który ponad 40 lat pracował w Zębowicach, był ks. prałat Paweł Kocur. Zlecił wykonanie nowych dzwonów, malowanie kościoła, sprowadził siostry zakonne, wybudował dom katechetyczny.  Był wieloletnim dziekanem oraz wzorowym gospodarzem parafii. Zmarł 14.01.1991 r., jest pochowany na zębowickim cmentarzu. W 1972 r. powstała Diecezja Opolska, do której włączono zębowicką parafię.  Kolejnym administratorem, a następnie wieloletnim proboszczem (1984 – 2018 r.) był ks. Paweł Zając. W tym okresie rozbudowano kaplicę w Poczołkowie (1991 r.), wybudowano kościół filialny w Kniei (1995 r.), wymieniono dach kościoła parafialnego (2000 r.), odnowiono ołtarze, balaski i ambonę, wyremontowano organy, wypiaskowano i pomalowano kościół oraz wykonano wiele innych prac. Po przejściu ks. Pawła Zająca na emeryturę – Ksiądz Biskup Andrzej Czaja mianował ks. Józefa Zwarycza nowym proboszczem w Zębowicach. Ks. Józef Kazimierz Zwarycz przejął parafię 23 sierpnia 2018 roku.

                                                                                                                                                                                 Kilka zdjęć podarowanych przez Gerarda Wonsa

Ogłoszenia Parafialne

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP

Oleska 15 46-048 ZĘBOWICE

NR KONTA 63 8909 1029 0030 0305 8541 0001

 

Kancelaria parafialna czynna:

 

 

 

Rano

Wieczorem

Poniedziałek

nieczynna

po Mszy Św. wieczornej

Wtorek

9:00 – 10:00

po Mszy Św. wieczornej

Środa

nieczynna

nieczynna

Czwartek

nieczynna

po Mszy Św. wieczornej

Piątek

9:00 – 10:00

po Mszy Św. wieczornej

 

Do chorego i sprawy pogrzebowe na bieżąco.

Ogłoszenia parafialne 28.05.2023r.

 

 • Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. Od poniedziałku rozpoczynamy okres zwykły.

 • W poniedziałek przeżywać będziemy Święto NMP Matki Kościoła, które jest diecezjalnym dniem modlitw rolników o błogosławieństwo Boże w pracy. Zapraszam na modlitwę w tej intencji jutro na g. 10:00 do kościoła św. Anny w Oleśnie.

 • Dzisiaj po nabożeństwie majowym do salek parafialnych zaprasza ks. Senior na kawę urodzinową członków 3 Zakonu franciszkańskiego, bractwa św. Józefa oraz Margaretki.

 • Zapraszam na nabożeństwa majowe.

 • W środę zapraszam wszystkie dzieci na Msze Szkolną o g. 8:00. Będziemy się za was modlić z okazji dnia dziecka.

 • W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jest to dzień modlitw w intencji kapłanów. Zapraszam w tym dniu na g. 17:00 na Godzinę Świętą, modlić się będziemy w int. kapłanów oraz o nowe powołania.

 • W czwartek na g. 19:00 zapraszam na spotkanie organizacyjne do salki katechetycznej osoby, które zapisały się na pielgrzymkę do Fatimy. Proszę przynieść ze sobą dowody osobiste lub paszporty. Jeśli ktoś jeszcze chciałby jechać na pielgrzymkę to można również przyjść.

 • W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca, zachęcam do przystępowania do s. Pokuty oraz liczniejszego udziału w Mszach Św. i przystępowania do Komunii Św. Spowiedź zawsze 30 minut przed majówką, w sobotę od g. 7:00 do 8:00 oraz od 16:00 do 17:00.

 • W tym tygodniu odwiedziny chorych: w czwartek od g. 9:00 Kadłub Wolny, Osiecko, Siedlisko i Prusków. W sobotę od. g. 10:00 Nowa Wieś, Polna i Knieja oraz w przyszły poniedziałek(5.06.) od g. 9:00 Zębowice.

 • Zapowiedź przedślubna: Krystian Dombek(Osiecko) – Jessica Imiołczyk(Dobrodzień)Ogłoszenia parafialne 21.05.2023r.
 • Dzisiaj w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Św., pamiętajmy 
w naszych modlitwach w ich intencjach.
 • Dzieci 1 Komunijne przeżywają Biały tydzień, przychodzą codziennie na Msze Św. i nabożeństwo majowe.
 • Zapraszam na nabożeństwa majowe. Godziny nabożeństw podane są 
w biuletynie.
 • W czwartek dzieci Komunijne wyjedżają na pielgrzymkę do Matki Bożej Leśniowskiej. Wyjazd o g. 9:00 z parkingu przy Kościele.
 • W piątek przeżywać będziemy dzień matki, o g. 17:30 na nabożeństwie majowym śpiewać i modlić się za nasze mamy będą Promyki Maryji. Zapraszamy wszystkie mamy. 
 • W sobotę na g. 11:00 zapraszam na Msze Św. z okazji 80 r.ur. ks. Pawła Zająca. Nasz solenizant prosi, aby nie dawaćmu kwiatów, można na Mszy Św. złożyć ofiarę na misje. 
 • W sobotę w naszej diecezji będą wyświęceni nowi księża, obejmijmy ich modlitwą.
 • W następną niedziele o g. 9:30 1 rocznica Komunii Św. Próba dla dzieci z klas 4 w piątek o g. 19:00 w Kościele. Dzieci przychodzą do spowiedzi codziennie od g. 17:00 (oprócz środy)
 • W przyszłą niedziele w parafii gościć będziemy o. oblata z Opola, będzie nam głosił Słowo Boże oraz zbierał na budowe Kościoła św. Jana Pawła 2 w Opolu. 
 • W przyszłą niedziele przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
 • Ostatnia kolekta remontowa wyniosła 6010zł. Serdeczne Bóg Zapłać za wszelkie ofiary złożone na utrzymanie naszej parafii.
 • Zapowiedzi przedślubne: 
Kierojczyk Tomasz(Poznań) – Kupilas Justyna(Zębowice) 
Krystian Dombek (Osiecko) – Jessica Imiołczyk (Dobrodzień) 

Ogłoszenia parafialne 14.05.2023r.

 

 • Dzisiaj zapraszam na nabożeństwo fatimskie do Knieji na g. 15:00.

 • W poniedziałek, wtorek i środę przeżywać będziemy dni krzyżowe, będziemy modlić się o urodzaje. W poniedziałek po Mszy Św. pójdziemy do krzyża na ul. Murka, we wtorek do krzyża, kapliczki w kierunku Knieji oraz w środę po Mszy szkolnej do krzyża na oś. Kwiatowe. Nabożeństwa majowe w tych dniach będą w trakcie procesji.

 • W czwartek o g. 8:00 zapraszam na Msze Św. szczególnie członków 3 Zakonu franciszkańskiego, po Mszy Św. w salkach spotkanie formacyjne dla nich.

 • W najbliższą sobotę o g. 10:00 w kościele w Szemrowicach sakrament bierzmowania przyjmie młodzież z naszej parafii.

 • W poniedziałek o g. 19:00 obowiązkowa próba dla kandydatów do bierzmowania w kościele w Szemrowicach.

 • Spowiedź kandydatów do bierzmowania w czwartek od g. 19:00, świadków zapraszam również w tym czasie lub codziennie 30 minut przed każdą Mszą Św.

 • W przyszłą niedziele o g. 11:00 w naszej parafii 1 Komunia Św.

 • W środę o g. 18:00 próba do 1 Komunii Św. dzieci wraz z rodzicami.

 • W piątek o g. 19:00 spowiedź dla dzieci przygotowujących się do 1 Komunii Św., zapraszam również rodziców do spowiedzi. Rodzice mogą spowiadać się codziennie 30 minut przed każdą Mszą Św.

 • Zapraszam na nabożeństwa majowe.

 • Parafia zakupiła nowe nagłośnienie na procesje w cenie 3900zł.

 • Jeszcze w tym tygodniu można zapisać się na naszą pielgrzymkę do Fatimy, spotkanie organizacyjne będzie pod koniec maja, szczegóły zostaną podane w późniejszym czasie.

 • W następną sobotę (27.05) o g. 11:00 zapraszam na Msze Św. w int. ks. Pawła Zająca z okazji 80r.ur.

 • Dziękuje rodzicom dzieci 1 Komunijnym oraz pozostałym panią i panom za posprzątanie terenu wokół Kościoła, za plewienie, sadzenie kwiatków, przycinanie żywopłotu i koszenie trawy.

 • Dziękuje panom za uporządkowanie terenu za domem katechetycznym, chcemy tam zrobić miejsce dla dzieci, młodzieży, boisko do siatkówki i miejsce na ognisko

 • Zapowiedź przedślubna:

  Justyna Kupilas(Zębowice) – Kierojczyk Tomasz(Poznań)(2)

  Krystian Dombek(Osiecko) – Jessica Imiołczyk(Dobrodzień)(1)

 

 

Ogłoszenia parafialne 7.05. 2023r.

 

 • Bardzo serdecznie zapraszam na przepiękne nabożeństwa majowe, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek o g. 17:30, w środę na koniec Mszy Św. szkolnej o g. 8:00, w sobotę po Mszy Św. o g. 17:00 oraz w niedziele o g. 15:00.

 • Zapraszam dzisiaj bezpośrednio po nabożeństwie majowym na Spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i chętnych osób, które są zainteresowane wstąpieniem do tej wspólnoty.

 • Obok gazetek parafialnych wyłożone są foldery 3 Zakonu franciszkańskiego, które można sobie zabrać do domu.

 • Odwiedziny chorych w poniedziałek(8.09) od g. 9:00 w Zębowicach.

 • W poniedziałek na g. 19:00 przychodzą na spotkanie obowiązkowe kandydaci do bierzmowania z klas 8.

 • We wtorek zapraszam na nabożeństwo majowe oraz Msze Św, wszystkich członków Bractwa św. Józefa, po Mszy Św. w salkach spotkanie formacyjne dla nich.

 • W piątek o g. 19:00 zapraszam wszystkie dzieci przygotowujące się do 1 Komunii Św. na próba do Kościoła.

 • W sobotę po Mszy Św. o g. 17:00 będzie nabożeństwo fatimskie. W Knieji nabożeństwo fatimskie będzie w niedziele o g. 15:00.

 • W sobotę na g. 19:30 zapraszam na nabożeństwo, a następnie na ognisko młodzież naszej parafii, szczególnie kandydatów do bierzmowania.

 • W niedziele będziemy gościć w naszej parafii kleryków z naszego seminarium, na każdej Mszy Św. będą mówić świadectwo na temat swojego powołania.

 • W przyszłą niedziele kolekta na potrzeby remontowe naszej parafii.

 • Parafia organizuje pielgrzymkę samolotową do Fatimy i Santiago de Compostela w dniach od 4-11.10.2023r. Mamy już na tyle osób, że pielgrzymka się odbędzie. Można się jeszcze zapisywać. Spotkanie z organizatorem będzie pod koniec maja.

 • Zapowiedzi przedślubne: Pytel Anna(Knieja) – Bierza Kacper(Czernica)

  Kupilas Justyna(Zębowice) – Kierojczyk Tomasz(Poznań)

 

 

Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE

 

Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP

W ZĘBOWICACH

 

Poniedziałek – 22.05. - Dzień Powszedni __________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za++mężów i ojców Jana Koprek i Alfonsa Buhl, jego żonę Helenę, rodziców, braci, siostrę z mężem, szwagrów, za wszystkich

++z rodzin Koprek, Kowolik, Buhl, Opiela, Kowol, Pytel i wszystkich

z całego pokrew., a dla żyjących o zdr. i bł. B. w rodzinie i rodzinach dzieci

i wnuków

Wtorek – 23.05. - Dzień Powszedni ________________________

Zębowice g.17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+Annę Musiałowską w 2r.ś. oraz o bł. B. i zdr. dla rodziny Musiałowskich

Środa – 24.05. – Wspomnienie NMP, Wspomożycielki Wiernych_______

Zębowice g. 8:00 (Msza szkolna) W pewnej intencji (po Mszy Św. nabożeństwo majowe)

Czwartek – 25.05. – Dzień Powszedni _____________________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za++parafian w cz. c.

Piątek – 26.05 – Wspomnienie św. Filipa z Neri______________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 W int. matek prosząc o bł. B. i opiekę MB

Sobota – 27.05. – Dzień Powszedni ______________

Zębowice g. 11:00 Dziękczynna w int. ks. Pawła Zająca z okazji 80r.ur. oraz kolejnej rocznicy święceń kapłańskich

Zębowice g. 14:00 W int. Jakuba Moch z okazji 1r.ur.

Zębowice g. 16:00 Sakrament pokuty

Zębowice g. 17:00 (Msza św. niedzielna) W int. małżonków Krystyny i Artura Czaja z okazji kolejnej rocz. ślubu oraz z okazji 50 r. ur. Krystyny o zdr. i bł. B. w rodzinie oraz rodzinach synów (po Mszy Św. nabożeństwo majowe)

Niedziela – 28.05. – Zesłanie Ducha Świętego _______________

Knieja g. 8:00 Za+Ewę Gaś z okazji ziemskich ur.

Poczołków g. 8:00 Za++rodziców Agnieszkę i Józefa Dylong, Martęi Walentego Hermański, za++dziadków, za++z rodzin i pokrew., o zdr.i bł. B. w rodzinie

Zębowice g. 9:30 W int. dzieci w 1 r. Komunii Św.

Zębowice g.11:00 a. Za+córkę Klaudię Miozga, syna Mariana Czaja, ich ojca Pawła Czaja jego rodziców Annę i Stefana Czaja, rodziców Marię

i Feliksa Krawczyk, siostrę Marię Pawlik, szwagra Tadeusza Najgebałer, wujka Edwarda Sulik oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie i rodzinach dzieci.

b. W int. Jakuba Jańczyk z okazji 1r.ur.

Zębowice g. 15:00 Nabożeństwo majowe

Poniedziałek – 29.05. - Święto NMP, Matki Kościoła_________________

Knieja g. 16:30 W int. ks. Pawła Zająca z okazji urodzin

Zębowice g. 17:30 Nabożeństo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+matkę Adele Wróbel, za+ojca Eryka, za++dziadków z obu stron, za++z porew. i dusze w cz.c.

Wtorek – 30.05. - Dzień Powszedni________________________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+męża i ojca Ewalda Skorupa z okazji ziemskich ur. za jego rodziców, teściów, 3 siostry, 6 szwagrów oraz o zdr. i bł. B. dla żyjących z całego pokrewieństwa

Środa – 31.05. – Nawiedzenie NMP________________________________

Zębowice g. 8:00 a. Za++rodziców Pawła i Agnes Rybol, ich rodzicówi rodzeństwo, szwagra Jerzego z całym pokrew.

b. W int. dzieci, z okazji dnia dziecka (po Mszy Św. nabożeństo majowe)

Czwartek – 1.06. - Jezusa Najwyższego Kapłana ____________________

Odwiediny chorych: g. 9:00 Kadłub Wolny, Osiecko, Siedlisko i Prusków

Zębowice g. 17:00 Godzina święta (okazja do spowiedzi)

Zębowice g. 18:00 a. rezerwacja Lissy

b. O nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego oraz w int. ks. proboszcza i ks. seniora

Piątek – 2.06. - Pierwszy piątek miesiąca ______________________

Zębowice g. 8:00 W int. czcicieli NSPJ (Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa)

Zębowice g. 18:00 Za++rodziców Gertrudę i Teodora Niesłony, ojca Georga Gasz, Jadwigę i Jana Janczyk, Henryka Dudek, dziadków, za wszystkich ++ z pokrew., a dla żyjących o zdr. i bł. B. w rodzinie Gasz i rodzinach córek

Sobota – 3.06. – Pierwsza sobota miesiąca__________________________

Zębowice g. 7:00 Spowiedź

Zębowice g. 7:30 Godzinki do NMP

Zębowice g. 8:00 W int. Róż różańcowych (15 minutowe rozważanie, po Mszy Św. różaniec)

Odwiedziny chorych g. 10:00 Nowa Wieś, Polna i Knieja

Zębowice g. 15:00 Msza Św.; W int. Marcela Klaudiusza Jaguś o bł. B.i opiekę Anioła Stróża (Chrzest Św.)

Zębowice g. 16:00 Sakrament pokuty

Zębowice g. 17:00 (Msza Niedzielna) Za+ojca Michała Jadach w 5r.ś, za+matkę Irenę, ich rodziców z obu stron, dla żyjących o zdr. i bł. B.

w rodzinie; w int. Kazimiery Jadach z okazji 93 r. ur., z podz. za odebrane

ł., z prośbą o dalsze zdr. i bł. B. oraz za++z rodziny Jadach i Bednorz

Niedziela – 4.06. - Uroczystość Trójcy Świętej ____________

Knieja g. 8:00 Za++rodziców Jana i Jadwigę Janczyk, za++dziadków z obu stron oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie Janczyk i Koch

Poczołków g. 8:00 Za++rodziców Gertrudę i Tomasza Kniejski, za++rodziców Marię i Jana Psyk, za+bratową Gertrudę i jej syna Mariusza, za wszystkich ++z pokrew. oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie Psyk i rodzinach córek

Zębowice g. 9:30 Za+męża Jerzego Ciupkę, synów Wilhelma i Benedykta, za++braci Jana, Józefa z żoną,7 szwagrów, teściów i za wszystkich ++z pokrew.

Zębowice g. 11:00 Za+mamę i żonę Krystynę Sporin w 3 r. ś. oraz za wszystkich ++ z pokrew.

Zębowice g. 15:00 Nabożeństwo popołudniowe

Poniedziałek – 8.05. - Uroczystość św.Stanisława, biskupa

Odwiedziny chorych g. 9:00 Zębowice

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+matkę Otylię Miemiec w 1r.ś., za+ojca Edwarda

Wtorek – 9.05. - Dzień Powszedni ____________________

Zębowice g.17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 a.W pewnej intencji

b. Za wstawienictwem św. Józefa w int. członków bractwa św. Józefa (Spotkanie bractwa św. Józefa)

Środa – 10.05. – Dzień Powszedni _______

Zębowice g. 8:00 (Msza szkolna) Za+Franca Kowolika (po Mszy Św. nabożeństwo majowe)

Czwartek – 11.05. – Dzień Powszedni _______________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Dziękczynna w int. Oliwiera Wojciecha Falkiewicz z okazji 1r.ur. oraz z okazji imienin Franciszka

Piątek – 12.05 - Dzień Powszedni________________________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+żonę i matkę Hildegardę Glockner, jej rodziców Zofię i Piotra Panicz, teściów Paulinę i Andrzeja oraz wszystkich++ z rodziny

Sobota – 13.05. – Wspomnienie NMP z Fatimy __

Zębowice g. 15:00 Za+Jerzego Osyra w 30 dz. po ś.

Zębowice g. 16:00 Sakrament pokuty

Zębowice g. 17:00 (Msza św. niedzielna) Za+Stefana Stanik oraz za++z rodziny, za+Anetę Walocha, za++z rodziny Walocha (po Mszy Św. nabożeństwo fatimskie)

Zębowice g. 19:30 Czuwanie młodzieżowe

Niedziela – 14.05. – 6 Niedziela Wielkanocna ______________

Knieja g. 8:00 Za+syna Marcina Piegza w 7r.ś., za+ojca Rainholda, a dla żyjących o zdr. i bł. B. w rodzinie Piegza

Poczołków g. 8:00 Za++rodziców Krystynę i Herberta Blozik, Anastazję i Teodora Miozga, za++braci Jerzego, Jana, Jerzego, za++szwagra Walentego, za++dziadków, wujków i ciotki z obu stron oraz o zdr., bł. B. w rodzinie i w rodzinach dzieci

 

Zębowice g. 9:30 Za++męża i ojca Jana Mrugła, rodziców Matyldę i Augusta Koch, ich rodzeństwo, siostrę Adelę, ks. Waldemara Packner, za++teściów Piotra Kołodziejczyk, za++dziadków, a dla rodziny i rodzin synów o zdr. i bł. B.

Zębowice g.11:00 Za+Waldemara Adler w kolejną r. ś. , jego ojca Waltra, brata Henryka, teścia Stanisława Zdybowicz, Antoniego Grzesik,++z pokrew., a dla żyjących o zdr. i bł. B.

Knieja g. 15:00 Nabożeństwo fatimskie

Poniedziałek – 15.05. - Dzień Powszedni__________________________

Zębowice g. 18:00 Za++rodziców Marię i Romana Lubojański, rodziców Krystynę i Piotra Panicz, dziadków z obu stron, ciotki, wujków, a dla rodziny o zdr. i bł. B. (procesja o urodzaje do krzyża na ul. Murka, nabożeństwo majowe)

Wtorek – 16.05. - Święto św. Andrzeja Boboli_____________________

Zębowice g. 18:00 Do B. Op. w int. rodziny Dudek, z podz. za odebrane ł., z prośbą o dalsze zdr. i bł. B. (procesja o urodzaje do krzyża w kierunku Knieji, nabożeństwo majowe)

Środa – 17.05. – Dzień Powszedni_______________________________

Zębowice g. 8:00 Do Mił. B. za++rodziców Elżbietę i Wincentego Gola, za+męża Jana Turek, teściów Franciszka i Berdarda Turek, 3braci, bratową, szwagrów i szwagierki, dziadków, ++księży oraz o zdr. i bł. w rodzinie i w rodzinach dzieci (procesja o urodzaje do krzyża na o. kwiatowe, nabożeństo majowe)

Czwartek – 18.05. - Dzień Powszeedni________________________

Zębowice g. 8:00 W int. ks. proboszcza i ks. seniora o potrzebne Dary Ducha Św. oraz bł. B. i zdr.

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 Za+męża i ojca Józefa Szczygieł, za++rodziców Elżbietę i Franciszka Szczygieł, Agnieszkę i Józefa Brzenska, za++z pokrew., a dla żyjących o zdr. i bł. B w rodzinie i rodzinach synów

Piątek – 19.05. - Dzień Powszedni ____________________________

Zębowice g. 17:30 Nabożeństwo majowe

Zębowice g. 18:00 a. Dz. w int. rodziny Niesłony z podz. za odebrane ł., z prośbą o zdr. i bł. B. oraz za++ojców Ewalda Skorupa, Feliksa Niesłony, za++dziadków i krewnych

b. Za+Urszulę Urbanek w 30dz. po ś., za+męża Józefa Urbanek oraz za wszystkich ++ z rodziny

Sobota – 20.05. – Dzień Powszedni______________________________

Szemrowice g. 10:00 Sakrament bierzmowania

Zębowice g. 16:00 Sakrament pokuty

Zębowice g. 17:00 (Msza Niedzielna) Za+Władysława Sitarskiego w 1r.ś., za++jego rodziców, siostrę i brata (Nabożeństwo majowe)

Niedziela – 21.05. - Wniebowstąpienie Pańskie __________

Knieja g. 8:00 Za++rodziców Antoninę i Józefa Panic, brata Erwina, za++z pokrew. oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie Panic

Poczołków g. 8:00 Za+ojca misjonarza Jerzego Miozga w 16r.ś. ,za+męża i ojca Józeffa Miozga, za+jego syna Ericha, wnuka Martina, za++rodziców i dziadków z obu stron oraz o zdr. i bł. B. w rodzinie Miozga i Matysek

Zębowice g. 9:30 Za++rodziców Gertrudę i Waltra Markowski, +męża i ojca Henryka Golor, jego rodziców, siostry Urszulę i Lidię, szwagra Georga, a dla żyjących o zdr. i bł. B.

Zębowice g. 11:00 1 Komunia Św. (po Mszy Św. nabożeństwo majowe)

 

Poniedziałek – 24.04. - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa ____

Zębowice g. 18:00 Do Najświętszego Serca Jezusowego z podz. za wszystkie odebrane ł., z prośbą o dalsze zdr. i B. bł. dla rodziny Gabrieli i Waldemara Czaja

Wtorek – 25.04. - Święto św. Marka, Ewangelisty ______________

Zębowice g. 18:00 Za+męża i ojca Gerarda Kubiciel w r. ś., jego rodziców Annę i Józefa oraz rodzeństwo, za++Jadwigę i Feliksa Kus, brata Konrada,++dziadków, za wszystkich++z pokrew., a dla rodziny o zdr. i bł. B. (po Mszy Św. proceja o urodzaje do krzyża na ul. Dobrodzieńską)

Środa – 26.04. – Dzień Powszedni ______________

Zębowice g. 8:00 (Msza szkolna) Do Mił. B. za++parafian w cz. c.

Czwartek – 27.04. – Dzień Powszedni _______________________________

Zębowice g. 18:00 Do B. Op. za wstawienictwem św. Piotra z podz. za odebrane ł., z prośbą o bł. B. , zdr. i dary Ducha Św. w int. siostrzeńca Piotra z okazji ur.

 

Uroczystości

17 MAJA 2022 W ZĘBOWICACH MŁODZIEŻ DEKANATU DOBRODZIEŃ PRZYJĘŁA SAKRAMENT BIERZMOWANIA

KS. BISKUP RUDOLF PIERSKAŁA

 

 

UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA

26 WRZESIEŃ 2021

Gospodarzami były sołectwa Osiecko i Prusków

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

3 czerwiec 2021

 REKOLEKCJE PARAFIALNE prowadził O. JOACHIM KUSZ OMI Z OPOLA

 

 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA ku czci Matki Bożej Różańcowej

POCZOŁKÓW 04 październik 2020 Sumę odpustową odprawił Ks. Paweł Chyla z Opola

 

UROCZYSTOŚĆ DOŻYNKOWA

13 września 2020 Gospodarzem tegorocznych dożynek było sołectwo Siedliska

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 11. 06. 2020

 Uroczystość Fundacji i wniesienie obrazu św. Ojca Pio do Kościoła Parafialnego 22. 09. 2019

 

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. PIOTRA I PAWŁA W KNIEI 30 CZERWCA 2019

Przewodniczył Ks. Proboszcz a kazanie wygłosił. O. Zbigniew Majewski CSSR z Krakowa

 Pielgrzymka dziękczynna Dzieci Komunijnych i Młodzieży Bierzmowanej

GÓRA ŚW ANNY I KAMIEŃ ŚLĄSKI 15 CZERWCA 2019